Vay Nóng Nợ Xấu

Bạn có biết, để xóa nợ xấu ngân hàng, thời gian chờ đợi tối thiểu từ 12 tháng và kéo dài đến 5 năm (tuỳ theo nhóm…